Winnende Pai Gow strategie

Pai Gow lijkt in sommige opzichten meer op Blackjack dan op poker, terwijl het wel een duidelijke vorm van poker is. De meest relevante vergelijking met Blackjack is de opzet van Pai Gow. Een speler speelt namelijk tegen de bank in plaats van tegen andere spelers. Door de opzet van het spel zijn er enorme gevolgen voor de succesvolle strategieën in Pai Gow. De best mogelijke strategie voor het spelen van Pai Gow Poker is het spelen van de zogenoemde “House Way”, wat precies is zoals het klinkt. Het casino heeft, net als bij alle andere spellen, een aantal regels die zij moeten volgen bij het spelen. Het idee achter de strategie House Way, is dat jij ook dezelfde regels volgt als het huis. Er zijn echter een aantal goede tips voor het spelen van Pai Gow Poker, die van pas kunnen komen ter aanvulling.

Algemene Pai Gow tips
De eerste tip voor Pai Gow is eenvoudig en ook zeer belangrijk: speel de bankier. Als je de bankier speelt in plaats van een speler, dan zijn de kansen aanzienlijk beter. Als het casino waarin je speelt jou deze mogelijkheid biedt, dan zou je gek zijn als je daar geen gebruik van maakt. Omdat de bankier altijd een copy hand zal winnen en het dus dan de kans op winnen vergroot, werken deze kansen beter uit.
Leer je eigen handen te rangschikken.

Het lijkt erg eenvoudig, maar je moet leren om je eigen handen te rangschikken. Dat is van groot belang bij het spelen van Pai Gow. Het is ook mogelijk om in bepaalde situaties de dealer te vragen om de hand voor je te rangschikken, maar wanneer je een erg goede speler wil worden is het belangrijk dat je leert om dit zelf te doen. Om deze reden is het bij voor het spelen van Pai Gow Poker een absolute must om je ogen te trainen voor het oppikken van de sterkste hand.

Mocht je de mogelijkheid hebben om de commissie vooruit te betalen (dit wordt ook wel een pre pay genoemd), dan moet je dit zeker doen. Op de lange termijn bespaart je dat veel geld. Tot slot is het belangrijk om te weten dat; hoe minder spelers er zijn, des te vaker jij de bankier zult spelen. De bankier heeft zoals gezegd de beste positie, dus speel daarom met zo min mogelijk spelers.

De House Way
Wat belangrijk is om te weten is dat casino’s variëren in de details van de regels die zij hanteren. Alle nieuwe spelers moeten er zeker van zijn dat zij begrijpen wat alle regels inhouden die het betreffende casino hanteert. De House Way kan, ondanks de kleine verschillen, op de volgende manier worden samengevat.

Mocht je niets hebben en zelf geen paartje, dan moet je de hoogste kaart uit je hand nemen en deze in de vijf kaarten tellende hand zien als een high kaart. De tweede en derde hoogste kaarten moet je pakken als je twee kaarten hand. Wanneer je een paartje hebt, dan moet je deze gebruiken in je vijf kaarten tellende hand. De hoogste enkele kaart moet je gebruiken voor de tweede kaart hand. Wanneer je twee paartjes hebt, dan moet je deze zien als een lage pair (dat wil zeggen minder dan 6), een medium pair (dat wil zeggen tussen de 7 en 10)), of een hoog pair.

Combinaties van pairs
Het hangt van de combinatie van je pairs af wat je moet doen. Wanneer je bijvoorbeeld twee lage pairs hebt, of een lage pair en een medium pair, dan moet je deze verdelen. Er is slechts één uitzondering op deze regel en dat is als je een Koning of hoger hebt. Dan moet je de twee pair namelijk samen spelen in de vijf kaarten hand. Wanneer je twee medium pairs hebt, dan moet je deze weer splitsen, tenzij je een Aas hebt waarbij je de twee pair moet spelen in de vijf kaarten hand.

Wanneer je een andere combinatie pair hebt, verdeel deze dan altijd tussen de twee handen.
Veel rechtlijniger is de drie pair hand. In de drie kaart hand moet je altijd gebruik maken van de hoogste pair. Wanneer je een three of a kind hebt, die van een andere waarde is dan Azen, dan moet je deze in de vijf kaarten hand houden. Mocht je echter Azen hebben, dan moet je deze splitsen met het pair in de vijf kaart hand en de derde als een hoge Aas in de twee kaart hand.

Straights en Flushes
Flushes en Straights hebben de neiging om ongeveer dezelfde regels te volgen. Wanneer je een zes kaart flush of een zeven kaart flush hebt, dan moet je de lagere kaarten in de vijf kaart hand spelen, waardoor de hoge kaarten vrij komen voor het maken van de tweede kaart hand. Je moet altijd de hoogste gebruiken als de tweede kaart hand, wanneer je een pair in je hand hebt. Doe dit echter niet ten koste van een straight of flush. Wanneer je three of a kind hebt, gebruik dan de pair in de tweede kaart hand en volg verder de gewone regels voor twee pair, drie pair en een full house.

Full House
Normaal gesproken moet een Full House gesplitst worden, behalve als het gaat om een paartje tweeën, of als er een Aas –Koning is die gespeeld kan worden in de twee kaart hand. Mocht je twee pair en een three of a kind hebben, dan moet je altijd het hoogste pair voor de twee kaart hand gebruiken. Als je twee three of a kind hebt, dan moet je de hoogste three of a kind openbreken en de pair in de twee kaart hand gebruiken.

Four of a Kind
Het is in hoge mate afhankelijk van de waarde van de kaarten hoe je moet handelen bij een four of a kind. Alles wat lager is dan een zes moet opgesplitst worden, zelfs Azen en 7 tot en met 10. Behalve een Aas –Koning, die gebruikt kan worden in de twee kaart hand. Hetzelfde geldt voor de plaatjes. Behalve als je een Aas hebt die gebruikt kan worden voor de twee kaart hand. Wanneer je jezelf ziet met een four of a kind, en pair of met three of a kind, dan moet je de pair gebruiken voor de twee kaart hand.

Tot slot moet je vijf Azen altijd opsplitsen in een pair en three of a kind. De enige uitzondering hierin is, als je ook een paar Koningen hebt. In dat geval moeten de Koningen worden gespeeld in de twee kaart hand en de vijf Azen moeten in tact worden gelaten in de vijf kaart hand. Zolang je de Pai Gow regels goed kent, zal deze fundamentele Pai Gow strategie goed werken aan de tafel.